מרתון גששות

סדנת מבוא גששות2

עקבות הבקשות לסדנאות בבדידות- המרתון גששות הינה סדנה חד יומית שנותנת סקירה על כל היסודות של הגששות - מזיהוי עקבות, דגמי תנועה, שבילים ומרבצים וגששות אקולוגית. 

להרשמה