fbpx

מקום מפגש

עקבות

לוטרה - Lutra lutra

 

עקבות לוטרה איור

העקבות רחבות, בעלות חמש אצבעות עם ציפורניים קטנות וחדות. לעיתים ניכר קרום השחייה.

הכרית הקדמית אסימטרית. בהליכה איטית הכרית האחורית נרשמת בקרקע.

עקבות לוטרה תמונה

גללי לוטרה

הגללים מוטלים על סלעים בולטים בנקודות של יציאה מהמים, גשרים ומעברים אירים. הגלל רחב ומכיל עצמות דגים. חומר רירי חום מהבלוטות האנליות מוטל יחד עם הגללים או בלעדיהם.

דגמי תנועה לוטרה

הלוטרה נעה לרוב בניתורים אופיניים שמתאפשרים הודות לגמישותה (2X2,3X4).