fbpx

מקום מפגש

עקבות

צבוע מפוספס – Hyaena hyaena

 

עקבות צבוע

העקבה אסימטרית. הציפורניים כהות ולעיתים לא נרשמות בעקבה. האצבעות צמודות ומחודדות. אורך העקבה האחורית קטנה ב 2 ס"מ מהקדמית. 

עקבות צבוע תמונה

גללים צבוע

הגללים גליליים ומחולקים, עשירים בסידן והדבר ניכר בשכבה קשה העוטה את הגלל. לעיתים ניתן לראות צורת כדורים אופיינית.   

דגמי תנועה צבוע 

דגם ההליכה הנפוץ הוא הליכה מהירה.  התנועה בדהירה נדירה.