fbpx

מקום מפגש

עקבות

ירבוע מצוי - Jaculus jaculus

עקבות ירבוע

לירבוע 3 אצבעות וכרית אחת. לרוב לא רואים פרטים בעקבה, אלא רק צורת משולש ואת שלושת הציפורניים.

שקופית2

שקופית3

הירבוע נע בדגם של דילוגים - כמעט ואינו הולך. ירבוע גדול נע בדגם של ריצה.