fbpx

מקום מפגש

עקבות

מריון חולות - Meriones sacramenti

עקבות מריון חולות

עקבות מכרסם גדולות. לעיתים ניתן לראות את 2 הכריות הקדמיות מאוחות ברגל האחורית. בניגוד לחולדות, יש הבדל משמעותי בגודל בין הקדמית לאחורית. 

עקבות מריון חולות

גללים מריון חולות

סימני שדה מריון חולות

ניתן למצא בשטח ענפים של גומא הקרקפת חתוכים בזווית אופיינית של 60 מעלות וזרעים מפורקים.

סימני שדה מריון חולות

המאורות רחבות : 6-9 ס"מ. 

דגמי תנועה מריון חולות

התנועה לרוב בדגם ניתור איטי.