fbpx

מקום מפגש

עקבות

נוטריה - Myocastor coypus

עקבות נוטריה

עקבות מכרסם ענקיות, עם קרומי שחייה על הרגל האחורית. ברגל הקדמית כריות גדולות.

עקבות נוטריה

סימני שדה נוטריה

בשטח ניתן למצא שבילים, המובילים למים ומאורות בגדות נחלים ואגמים.

גללים נוטריה

הגללים לעיתים מזכירים גללי דורבן עם פסים אורכיים. אך בניגוד לדורבן, הם לרוב יוצאים בבודדים.

דגמי תנועה נוטריה

הנוטריה נעה בהליכה רישום עוקב או בניתור.