fbpx

מקום מפגש

נקר סורי

Dendrocopos syriacus

על הציפור: 

 

ציפור קטנה מעט מיונה בעלת צבעים שחור לבן ואדום .

                           עונת קינון

                        מרץ עד יולי

קוטר

קוטר חור הכניסה 5-4 ס"מ

ריפוד

שבבי עץ

 

גובה

1.5 עד 6 מטר

קשר למצע

נקרה בגזע של עץ

 

מספר ביצים

3-6

מיקום

בגזע עץ

תיאור הקן

 נקרה שנחטבה בגזע עץ. מפתח העגול שקוטרו כ 4- 5 ס"מ  נמשכת מחילה אופקית  לאורך 15-10 ס"מ. קוטרה כקוטר הפתח ואז היא פונה כלפי מטה ומתרחבת לחדר הקינון. אורך הקטע שיורד כלפי מטה  40-25 ס"מ וקוטרו 11-7 ס"מ. בקן אין ריפוד פרט לשבבי עץ שנותרו בקרקעיתו.

Button
תיאור התטולה

תיאור התטולה

בתטולה לרוב 4 ביצים, לפעמים 5 ורק לעתים רחוקות 3 ביצים. הביצה אליפטית וקליפתה לבנה ומבריקה. 

Button

תיאור מיקום הקן

בעצי אזדרכת או קזוארינה, אגוז פקן, חרוב, איקליפטוס, תות רוביניה וברוש. הקנים נחטבים לרוב בגזע או בענף עבה (שקוטרו יותר מ- 20 ס"מ) בגובה שבין 1.5 מטרים ל- 6 מטרים מעל לקרקע. פתח הקן מכוון לרוב אל נוף פתוח. 

Button
תיאור התטולה