fbpx

מקום מפגש

דררה

Psittacula krameri

על הציפור: 

    תוכי  ירוק בגודל בינוני , בערך בגודל תור .

.

                           עונת קינון

                     אפריל - יוני

קוטר

מקננת בחללים שפתחם בקוטר 8- 12 ס"מ. קוטר חלל הקינון המשוער - כ 15 ס"מ 

ריפוד

ללא ריפוד

גובה

3- 10 מטר

קשר למצע

הקן בתוך חללים בחורים ובגומחות

מספר ביצים

7 - 12

מיקום

על  הקרקע

תיאור הקן

הקינון בחור שהדררה מוצאת בעץ או בקיר בית בגובה של 3-10 מ'. לפעמים על סלע או בחור בקיר. לעיתים הקינון מתבצע במושבה קטנה.

Button
תיאור התטולה

תיאור התטולה

לרוב 3-4 ביצים. צבען לבן והן מעוגלות ללא צד חד וצד כד מובהק 
Button

תיאור מיקום הקן

בחורי עצים גבוהים בעיקר אקליפטוסים אבל גם באחרים, לרוב מורחב חור קיים של נקר וגם בחורים של מזגנים או אחרים בקירות חיצוניים של בתים.

Button
תיאור התטולה