fbpx

מקום מפגש

חוחית

Carduelis carduelis

על הציפור: ציפור שיר קטנה 

עונת הקינון:  מרס עד אוגוסט

קוטר

7.5 ס"מ 

ריפוד

תפרחות של צמחים ובציציות של זרעים של משפחת המורכבים, בשערות ובצמר.

גובה

200 ס"מ ומעלה.

קשר למצע

מונח על צומת ענפים.

מספר ביצים

4-5

מיקום

עצים גבוהים.

תיאור הקן

 בישובים  ומחוץ להם על שיחים ועצים נמוכים  לרוב בקצה ענף ובהיקף הצמרת, ברום לא רב; לרוב כשני מטרים. הקן חשוף יחסית וקל לאתרו.

 

 

 

 

 

 

Button
תיאור התטולה

תיאור התטולה

בתטולה 5-4 ביצים. קליפת הביצה לבנבנה-תכלכלה, והיא מנומרת בנקודות חומות-לילכיות מעטות, בעיקר בכוד הביצה.

Button

תיאור מיקום הקן

 בישובים  ומחוץ להם על שיחים ועצים נמוכים  לרוב בקצה ענף ובהיקף הצמרת, ברום לא רב; לרוב כשני מטרים. הקן חשוף יחסית וקל לאתרו.

Button
תיאור התטולה