fbpx

מקום מפגש

אנפת בקר

Bubulcus ibis

על הציפור: 

אנפה קטנה אך גדולה מיונה צבעה לבן ומקורה צהוב  

                           עונת קינון

                    פברואר עד אוגוסט

קוטר

20 - 40 ס"מ

ריפוד

ללא ריפוד

גובה

2- 10 מטר

קשר למצע

מונח על מסעף ענפים 

מספר ביצים

2- 4 

מיקום

על עצים גבוהים וגם על משוכות קנים.

תיאור הקן

צורתו קערית שטוחה מזרדים ומענפים גסים ללא ריפוד. קוטרו כ 20 – 40 ס"מ וגובהו  10 – 25 ס"מ.

Button
תיאור התטולה

תיאור התטולה

2 עד 4 ביצים. צורת הביצים סגלגלה - מוארכת וצבען לבן ולעיתים ירקרק - כחלחל.

Button

תיאור מיקום הקן

על עצים גבוהים וגם על משוכות קנים. הקינון נעשה במשובות לעיתים מעורבות של אנפות ואף מגלנים. 

Button
תיאור התטולה