fbpx

מקום מפגש

  • גולגלות

     גולגולת נמר

    כשפוקחים את העיניים ומפנים את תשומת הלב, טיול בשטח יכול לספק לנו שפע עדויות על בעלי החיים שעברו בו. עקבות הם אולי המובנים מאליהם, אבל גם לגללים, לצנפות ולמחילות יש סיפורים לספר על מי שחי כאן. לעיתים נופל בחלקנו המזל להיתקל אפילו בבעל החיים עצמו - או יותר נכון, במה שנשאר ממנו. גולגלות הן אמצעי מרתק כדי להיכנס לעולמה של החיה גם בלי לצפות בהתנהגותה הטבעית. לכאורה, מה כבר יכול מבנה עצמות שטוחות להגנה על המוח להעיד על בעליו? מסתבר שלא מעט. כמאחסנת איברי חישה, הגולגולת יכולה לגלות לנו כיצד החיה קולטת ומבינה את סביבתה. ואם לא די בכך, התפקיד שלה בלכידה ועיבוד ראשוני של המזון משפיע על המבנה שלה ומרמז לנו מי היה בעל החיים שמצאנו.