fbpx

מקום מפגש

דפי מידע ומצגות

פרטי הורדה

סמינריון - האם החינוך החופשי חוזר אל דפוסי החינוך של תרבויות קדם מודרניות? סמינריון - האם החינוך החופשי חוזר אל דפוסי החינוך של תרבויות קדם מודרניות? hotpic

הורדה

לפניכם סמינריון בחינוך מתואר ראשון בסמינר הקיבוצים בהנחיית אייל רם ואורית משאלי.

תודות לד"ר דניאל נווה ולארז לבקוביץ על ההנחיה בתחום האתנרופולוגיה.

 

תאור
נוצר בתאריך 2018-07-29
גירסא:
גודל 678.27 KB
נוצר על ידי אסף בן דוד