fbpx

מקום מפגש

דפי מידע ומצגות

פרטי הורדה

עקבות מספרות  -חוברת פעילות עקבות מספרות -חוברת פעילות hotpic

הורדה

חוברת למידה עצמאית לילדים, נוער ומבוגרים כאחד על עקבות יונקים.

החוברת נבנתה במסגרת מיזם EcoIlBot.

תאור
נוצר בתאריך 2020-04-13
גירסא: 2.0
גודל 433.58 KB
נוצר על ידי אסף בן דוד