fbpx

מקום מפגש

מגדיר עקבות בחולות

sand_guide-min
המדריך נבנה על ידי מיטב המומחים לעקבות בבתי-גידול חוליים ובשיתוף ביס"ש שיקמים. במגדיר זה תמצאו בעיקרמינים חובבי חולות, שטווח תפוצתם משתרע מחולות חוף הכרמל שבצפון ועד לחולות מערבהנגב שבדרום. האתגרים בהגדרת עקבות בחולות הם רבים. העומק והתנועה של החול, בייחודבעונה היבשה, גורמים לעקבות להראות שונות באופ ...קרא עוד
מחיר בסיס: 25 ₪ המחיר שלנו: 29 ₪ ליחידה


466 מוצרים במלאי
+
הזמן עכשיו
  • תיאור

המדריך נבנה על ידי מיטב המומחים לעקבות בבתי-גידול חוליים ובשיתוף ביס"ש שיקמים. במגדיר זה תמצאו בעיקר
מינים חובבי חולות, שטווח תפוצתם משתרע מחולות חוף הכרמל שבצפון ועד לחולות מערב
הנגב שבדרום. האתגרים בהגדרת עקבות בחולות הם רבים. העומק והתנועה של החול, בייחוד
בעונה היבשה, גורמים לעקבות להראות שונות באופן מהותי מעקבות בקרקע יציבה. כך למשל
בעקבות חיות גדולות, שולי העקבה קורסים ומשאירים רק קווי מתאר כלליים לזיהוי העקבה
)ראו איור(. מינים מסויימים מאמצים דגמי תנועה ייחודיים לחולות. לכן המדריך מציע גישה שונה
להגדרת עקבות, על פי דגם התנועה של החיה.