fbpx

מקום מפגש

גששות - מאמרים

 הליכה רישום ישיר - קיפוד מצוי

תנועה סימטרית בין צד ימין לשמאל, שבה בכל רגע לפחות שתי רגליים נוגעות בקרקע. העקבה האחורית נוחתת מעל הקדמית. לעיתים בהתאמה מושלמת ולא ניתן להבחין ברגל הקדמית כלל.

Kipod loop4

cavetracking min

כתב: שמש יערן

מערות בישראל הינן בית גידול חשוב וייחודי בתנאיו (hypogean habitats). תנאי בית הגידול הם חוסר באור, לחות גבוהה ותחום צר של השתנות טמפרטורה ולחות. העדר האפשרות ליצור אנרגיה באמצעות פוטוסינתזה הופך את המערה למרחב עם מיעוט בעלי חיים יחסי. בעלי החיים הקיימים תלויים לרוב במזון שמקורו מחוץ למערה.

לבעלי חיים מסוימים, מערות משמשות כמחסה ומרחב להתרבות, או כאתר לשיחור אחרי מזון, או שתית מים. במצבים אחרים המערה יכולה להוות מלכודת אקולוגית לבעלי החיים שנכנסים לתחומה ולא מסוגלים לצאת ממנה. הגששות במערות יכולה לתרום למטיילים וחובבי המערות לשלושה דברים עיקריים:

agriculture tracks 2

החקלאות הינה חלק מפסיפס השטחים הפתוחים בישראל. שטחים אלו משמשים בעבור חיות הבר כאתרי שיחור מזון, וכשטחי קישור בין כתמים טבעיים. ישנם מינים הנפוצים יותר בשטחים חקלאיים מאשר השטחים הטבעיים הצמודים להם. ישנם מינים המחפשים בחקלאות מזון או מים בעונה היבשה  ויש כאלה העוברים מרחקים גדולים והחקלאות הינה פשוט שביל בדרך. היתרון של הגששות טמון ביכולת לבצע נטור תוך כדי תנועה ועבודה בשדה על פני שטחים נרחבים בזמן קצר. איתור נוכחות חיות בר בשדה  על ידי עקבות יכולה לסייע בשתי דרכים:

  1. ניטור נוכחות לפני הנזק.
  2. מניעת נזקים על ידי הבנת המניעים לכניסה לשטח.

אם הזיהוי והתגובה נעשים נכונה יכולים להיחסך לחקלאי, הפקח וחיית הבר טרחה ונזקים מיותרים.

Slide1 min 1

כשאני מטייל בשדות הגליל התחתון בסתיו ומוצא עקבות של צבי, אני מבין כי זו תקופה דלה במקורות מזון. העשב היבש לא יכול לכלכל את כל  צרכי התזונה של הצבאים. מבט קל קדימה יחשוף שביל צר ברוחב עשרה ס"מ – שביל צבאים ברור . השביל מתמשך על קו גובה ונע  בכיוון כללי לעץ שיזף גדול הבולט בירוק עמוק בערבה הצהובה של הסתיו. הליכה על השביל חושפת עקבות חלקיות כל 10 מטרים אך השביל ברור. השיזף נותן לצבי מזון ומחסה בעונה חמה ויבשה זו. מכאן השביל ברור וממרחק של 500 מטרים היה אפשר לראות את הצבי עומד מתחת לעץ ונהנה מעלי השיזף המלבלבים.

mammle Gaits 4

למחלקת היונקים מגוון דגמי תנועה הרחב ביותר בעולם החי. העברת הגפיים מצידי הגוף כפי שקיים בזוחלים למנח מתחת לגוף, אפשרה יצירה של מגוון גדול של דגמי תנועה.                           בגישוש, קריאת דגמי תנועה מאפשרת:

  • זיהוי מינים לפי דגמי תנועה אופייניים.
  • זיהוי מספר פרטים בשביל.
  • יכולת חיזוי טובה לאיתור העקבות הבאות.
  • הבנת התנהגות החיה וחיזוי בחירת השביל.