מקום מפגש

גירית מצויה - Meles meles

עקבות גירית איור

בעקבות ניכרות ארבע ציפורניים ארוכות. 5 אצבעות קטנות המסודרות על קו כמעט ישר. הכרית הקידמית רחבה ובצורת כלייה אופיינית. לעומתה, הכרית האחורית נרשמת חלקית ברוב העקבות. 

בעקבה הקדמית הציפורניים ארוכות מאוד לעיתים במרחק של שתי ס"מ. 

עקבות גירית מצויה תמונה

נבירות גירית גללים

הגירית נוברת לאורך שבילי שיחור המזון. בתמונה נבירה בתוך קן צרעות. הגללים מוטלים בתוך נבירות רדודות, לרוב מסביב למאורה.

דגמי תנועה גירית