מקום מפגש

גששות ככלי למדע אזרחי - Cybertracker

cybertracker

לואיס לינדנברג (Louis Liebenberg) התחיל את דרכו כחוקר קרנפים בדרום אפריקה. כאיש שטח הוא למד להכיר את הידע העצום שיש לאנשי הסאן (בושמנים) על הטבע שמסביבם. עובדה זו הביאה אותו לחשוב על דרכים כיצד לקחת את הידע המופלא הזה ולהפוך אותו לידע רלוונטי לאנשי שמירת טבע.

הפיתרון נמצא בכתיבה של תוכנה שהיתה פורצת דרך בזמנו - ה Cybertracker. התוכנה שפותחה למחשבי כף יד של תחילת שנות ה2000 שהוצמד להם חיישן GPS. היא אפשרה לכל חוקר ליצור אפליקציה עם  ממשק מבוסס צלמיות המאפשרת לגששים אנאלפבתים לאסוף מידע בשדה ולשלוח אותו לחוקרים כטבלאות ACSESS ומפות GIS.

 

הגששים עם ה Cybertracker הסתובבו בשטח וזיהו את הקרנפים באופן אישי בעזרת הדגם האקראי של הסדקים בעור כף הרגל של הקרנף.  מעבר לנוכחות הגששים יכלו להוסיף פרטים אינטימיים על תנועת החיה כגון: דגמי תנועה, סימוני טריטוריה ואינטראקציות עם קרנפים אחרים. מידע שלא יכל להגיע בשיטות קונבנציונליות.

 

כשהוא הגיע לכפרים ושאל את השבטים מי יודע לגשש אחרי קרנפים מיד כולם הרימו את ידם והתנדבו למלאכה. כאן לואיס הבין שעומד בפניו אתגר ועליו לבנות כלי שיאפשר לו להעריך את רמת הגששים שהוא עובד אתם. לשם כך הוא למד את עולם הגששות לעומק ופירט והגדיר מה הן יכולות של גשש טוב בספר שזמין להורדה מהאתר שלו.

 

מבסיס הידע הזה הוא יצר מערכת של שתי הסמכות משלימות. האחת  בזיהוי עקבות וסימני שדה  והשניה בגישוש - היכולת ללכת על שביל ולהגיע אל החיה. אלו שתי תחומים שניתן להתמחות בהן כמעט ללא קשר אחת לשניה. אך הכרות עם שתיהן מאפשרת הבנת עומק של עולם החי  והממשק שלו עם המערכת האקולוגית. והשילוב של שתיהם הופך את הגשש לאומן.

 

ההסמכות של ה Cybertracker נעשות בקבוצות קטנות במשך יומיים בשדה. הם לא דורשים שימוש בסרגל או במגדיר והם אינם דורשים פירוש מתחכם של העקבות. אלה שואלים שתי שאלות פשוטות:

  • בהסמכת העקבות וסימני השדה - מי עשה את זה?

  • בהסמכת  הגששות- לאן החיה הלכה?  

 

המבנה הפשוט מאפשר לאנשים מרקעים שונים ומגישות שונות להיבחן על אותה מיומנות.

ארגון הCybertracker שלואיס הקים אחראי כיום על יצירת הסטנדרטים והכשרת בוחנים.

 

כיום יש  כמה אלפים של גששים מוסמכים בדרום אפריקה, הכותב של מגדיר העקבות מארק אלברוך (Mark Elbroch) הביא את ההסמכות הללו לארה"ב. הסטנדרטים הללו אומצו בידי קהילת הגששים הלאומית ובאירופה כבר יש כבר גשש ראשון אשר הוכשר להעביר את הסמכות.

 

מערכת התעודות הללו  אפשרו לשבטי לגששים מסורתיים לקבל הערכה מהקהילתם  ולקבל עבודה כמדריכי תיירים, כעוזרי מחקר וכאנשי מקצוע בצוותים של צלמי טבע ולחובבי טבע כמסלול ללמידה והתמחות בתחום.

 

אחת מהדוגמאות לשימוש בכלים הללו היתה בהערכה של משתתפי סקר לוטרות ארוך טווח שנערך במזרח ארה"ב בו שולבה ההערכה של ה Cybertracker על מנת להעריך את איכות הנתונים שנאספו. התוצאות הראו כי יתכן שיש לא מעט טעיות בזיהוי של העקבות. ויתכן שהעלייה באוכלוסיית הלוטרות שהסקרים הראו רק משקפים מגמה של התמחות הסוקרים בזיהוי העקבות.  

 

ה Cybertracker יצר למעשה תשתית אנושית לבנייה של מדע אזרחי המשתמש בעקבות וסמני שדה ככלי מחקרי. כולי תקווה שנוכל לעשות מעשה דומה עם הגששים בארץ. ולרקום מערכת אזרחית של חובבי טבע המנטרים את הסביבה ויוצרים גשר בלתי אמצעי בין החברה לחיות הבר ובין הפסיפס האנושי של החברה הישראלית.