fbpx

מקום מפגש

גששות ככלי למדע אזרחי - Cybertracker

cybertracker

לואיס ליבנברג (Louis Liebenberg) התחיל את דרכו כחוקר קרנפים בדרום אפריקה. כאיש שטח, הוא למד להכיר את הידע העצום שיש לאנשי הסאן (בושמנים) על הטבע שמסביבם. עובדה זו הביאה אותו לחשוב על דרכים כיצד לקחת את הידע המופלא הזה ולהפוך אותו לידע רלוונטי לאנשי שמירת טבע.

הפיתרון נמצא בכתיבה של תוכנה שהיתה פורצת דרך בזמנו - ה Cybertracker. התוכנה פותחה למחשבי כף יד של תחילת שנות ה 2000 שהוצמד להם חיישן GPS. היא אפשרה לכל חוקר ליצור אפליקציה, עם ממשק מבוסס צלמיות, המאפשרת לגששים אנאלפבתים לאסוף מידע בשדה ולשלוח אותו לחוקרים כטבלאות ACSESS ומפות GIS.

 

הגששים עם ה Cybertracker הסתובבו בשטח וזיהו את הקרנפים באופן אישי בעזרת הדגם האקראי של הסדקים בעור כף הרגל של הקרנף.  מעבר לנוכחות, הגששים יכלו להוסיף פרטים אינטימיים על תנועת החיה כגון: דגמי תנועה, סימוני טריטוריה ואינטראקציות עם קרנפים אחרים. מידע שלא יכל להגיע בשיטות קונבנציונליות.

 

כשהוא הגיע לכפרים ושאל את השבטים מי יודע לגשש אחרי קרנפים, מיד כולם הרימו את היד והתנדבו למלאכה. לואיס הבין שעומד בפניו אתגר ועליו לבנות כלי שיאפשר לו להעריך את רמת הגששים שהוא עובד איתם. לשם כך הוא למד את עולם הגששות לעומק ופירט והגדיר מה הן יכולות של גשש טוב בספר, הזמין להורדה מהאתר שלו.

 

מבסיס הידע הזה, הוא יצר מערכת של שתי הסמכות משלימות. האחת, בזיהוי עקבות וסימני שדה והשניה בגישוש - היכולת ללכת על שביל ולהגיע אל החיה. אלו שני תחומים שניתן להתמחות בהם כמעט ללא קשר אחד לשני, אך היכרות עם שניהם מאפשרת הבנת עומק של עולם החי והממשק שלו עם המערכת האקולוגית. השילוב של שניהם הופך את הגשש לאומן.

 

ההסמכות של ה Cybertracker נעשות בקבוצות קטנות במשך יומיים בשדה. הם לא דורשים שימוש בסרגל או במגדיר והם אינם דורשים פירוש מתחכם של העקבות. אלא שואלים שתי שאלות פשוטות:

  • בהסמכת העקבות וסימני השדה - מי עשה את זה?

  • בהסמכת הגששות - לאן החיה הלכה?  

 

המבנה הפשוט מאפשר לאנשים מרקעים שונים ומגישות שונות להיבחן על אותה מיומנות.

ארגון הCybertracker שלואיס הקים, אחראי כיום על יצירת הסטנדרטים והכשרת בוחנים.

 

כיום יש  כמה אלפים של גששים מוסמכים בדרום אפריקה. הכותב של מגדיר העקבות, מארק אלברוך (Mark Elbroch) הביא את ההסמכות הללו לארה"ב. הסטנדרטים הללו אומצו בידי קהילת הגששים הבינלאומית. גם באירופה יש כבר שלושה גששים בכירים, אשר הוכשרו להעביר את ההסמכות.

 

מערכת התעודות הללו אפשרו לשבטי הגששים המסורתיים לקבל הערכה מהקהילה שלהם ולקבל עבודה כמדריכי תיירים, עוזרי מחקר וכאנשי מקצוע בצוותים של צלמי טבע וחובבי טבע שבאים למסלול למידה והתמחות בתחום.

 

אחת מהדוגמאות לשימוש בכלים הללו היתה בהערכה של משתתפי סקר לוטרות ארוך טווח שנערך במזרח ארה"ב, בו שולבה ההערכה של ה Cybertracker על מנת להעריך את איכות הנתונים שנאספו. התוצאות הראו כי יתכן שיש לא מעט טעויות בזיהוי של העקבות ויתכן שהעלייה באוכלוסיית הלוטרות שהסקרים הראו רק משקפים מגמה של התמחות הסוקרים בזיהוי העקבות.  

 

ה Cybertracker יצר למעשה תשתית אנושית לבנייה של מדע אזרחי, המשתמש בעקבות וסימני שדה ככלי מחקרי. כולי תקווה שנוכל לעשות מעשה דומה עם הגששים בארץ - לרקום מערכת אזרחית של חובבי טבע, המנטרים את הסביבה ויוצרים גשר בלתי אמצעי בין החברה לחיות הבר ובין הפסיפס האנושי של החברה הישראלית.