מקום מפגש

פרא - Equus hemionus

עקבות פרא

הפרסה הקדמית דומה במראה לפרסת סוס קטן אילו האחורית בעלת מאפינים של פרסת חמור עם כריות גדולות ומבנה מוארך.

עקבות פרא

 

גללי פרא

הגללים דומים לגללי חמור- בצורת כליה עם פס במרכז הגלל. הפראים מטילי גללים באתרים מרכזיים כגון שלוחות ומפגשי שבילים לסימון טריטוריות.

פרא סימני שדה

במחשופי חרסית ופשטי נחלים ניתן למצוא תחנות איבוק.

פרא דגמי תנועה

הפרא לרוב נע בהליכה איטית.