מקום מפגש

קוצן מצוי - Acomys cahirinus

עקבות קוצן

עקבות הקוצן דומות לעקבות עכבר אך גדולות ורחבות ממנו ובין הכריות מצטרפות כריות לוואי.

 

עקבות קוצן

שקופית3

הקוצן ניזון מזרעים, פירות ושבלולים. את שאריות השבלולים השבורות מהצד ניתן למצוא בשפוכת מתחת למאורה.

סימני שדה קוצן

דגמי תנועה קוצן