מקום מפגש

קרקל - Caracal caracal

עקבות קרקל

עקבות חתולי גדולות. העקבה האחורית צרה.

עקבות קרקל

דגמי תנועה קרקל