fbpx

מקום מפגש

זיהוי דגמי תנועה של יונקים בשדה

mammle Gaits 4

למחלקת היונקים מגוון דגמי תנועה הרחב ביותר בעולם החי. העברת הגפיים מצידי הגוף כפי שקיים בזוחלים למנח מתחת לגוף, אפשרה יצירה של מגוון גדול של דגמי תנועה.                           בגישוש, קריאת דגמי תנועה מאפשרת:

 • זיהוי מינים לפי דגמי תנועה אופייניים.
 • זיהוי מספר פרטים בשביל.
 • יכולת חיזוי טובה לאיתור העקבות הבאות.
 • הבנת התנהגות החיה וחיזוי בחירת השביל.

mammle Gaits 8

קריאת העקבות לפני ההגדרה:

 • זיהוי ציר התנועה -  קודם עלינו להבין את כיוון התנועה. זאת ניתן לעשות על פי מבנה העקבה. לעיתים לא ניתן לראות את המבנה ואז החלק העמוק של העקבה יפנה לכיוון התנועה. כמו כן, שריטות ציפורניים בכיוון התנועה/העפת קרקע לכיוון התנועה במהירות איטית ואחורה במהירות גבוהה יכולים לסייע גם הם. לאחר מכן, נעביר קו דמיוני בין הרגליים ונחלק את הדגם לצד ימין וצד שמאל של הציר.
 • כיצד לזהות רגל קדמית / אחורית -על מנת לעמוד על מאפיין זה, עלינו לזהות או לשער מהו מין החיה שנעה כאן. לעיתים ישנם מאפיינים צורניים בעקבה כמו ציפורניים ארוכות יותר ברגל הקדמית כמו אצל הדורבן, או כרית עם מבנה קעור בכלביים. בעקבות ניתן לזהות בין רגל אחורית לקדמית לפי הגודל. ניתן להגיד בהכללה כי בטורפים, פרסתנים ואוכלי חרקים הרגל האחורית קטנה וצרה מהקדמית. במכרסמים קטנים, ארנבות ולטאות, האחורית גדולה מהקדמית. גם אם לא רואים את פרטי העקבה, עקבות קדמיות שוקעות לעומק יותר מעקבות אחוריות בגלל שהן בולמות את התנועה.

מגוון הדגמים הינו רחב. ניתן לחלק אותו בצורה גסה:

 • הליכה - תנועה סימטרית בין צד ימין לשמאל, בה בכל רגע לפחות 2 רגליים נוגעות בקרקע.
 • ריצרוץ - תנועה סימטרית, לרוב אלכסונית בין צד ימין לשמאל, בה קיים שלב בו לרגע ארבעת הרגליים באוויר.
 • ניתור - תנועה של פלג גוף קדמי ואחורי לסרוגין, בה כל זוג רגליים נוחת ביחד.
 • דהירה - תנועה של פלג גוף קדמי ואחורי לסירוגין, בה הרגליים נוחתות בדירוג .

מפה, אנו מחלקים כל דגם לדגמי משנה לפי שלושה משתנים בתבנית של סדר הרגליים: מבנה הדגם, מיקום הרגל האחורית ביחס לקדמית ואורך הצעד.

 1. מבנה הדגם:

דגמי תנועה רציפים - בשדה, נזהה דגמים שבהם המרחקים בין העקבות של רגל ימין לרגל שמאל שווים. למעשה החיה נעה כל פעם עם צד אחר של הגוף כלומר על ציר ימין שמאל. המרחק בין צד ימין לצד שמאל שווה בכל צעד ובכך יוצר דגם רציף. מתאר את הדגמים: הליכה, ריצרוץ וצעידה.

דגמי תנועה מקובצים – בשטח נראה מקבצים של ארבע רגליים. המרחק של הרגליים בתוך המקבץ יהיה לרוב קטן מהמרחק של הרגליים בין מקבץ למקבץ. בדגמים אלו, החיה נעה כל פעם עם פלג גוף קדמי ולאחר מכן פלג גוף אחורי. בנוסף, קיים שלב בו כל ארבעת הרגליים באוויר. מתאר את הדגמים: קפיצה, ניתור, חצי ניתור ודהירה.

mammle Gaits 7

 1. מיקום הרגליים:

בתנועה רציפה ומקובצת נתייחס למיקום הרגל האחורית ביחס לקדמית:

 • האחורית מתחת לקדמית - הרגל האחורית דורכת מתחת הרגל הקדמית. המרחק אינו מגיע ליותר מעשרות ס"מ גם במינים גדולים. מתאים לדגם : הליכה צעד מתחת .
 • האחורית על הקדמית – הרגל האחורית דורכת על הרגל הקדמית. לעיתים בדיוק מושלם כך שלא ניתן להבחין כלל ברגל הקדמית. מתאים לדגמים: הליכה רישום עוקב, ריצרוץ רישום עוקב, ניתור 2X4  זה קורה חלקית גם ב דהירה 3X4.
 • האחורית נוחתת לצד הקדמית – הרגל האחורית נוחתת לצד הרגל הקדמית. לרוב היא מוטבעת בצד הרחוק מציר התנועה. מתאים לדגמים: הליכה מפוסקת, ריצרוץ מפוסק וצעידה.
 • האחורית מעבר לקדמית - הרגל האחורית עוברת את הרגל הקדמית. המרחק יכול לנוע ממספר מ"מ ועד למספר מטרים במינים גדולים. מתאים לדגמים: הליכה צעד מעבר, ריצרוץ צעד מעבר, ריצרוץ צד, ניתור, חצי ניתור ודהירה.

דגמי תנועה מצגת min

בתנועה מקובצת בלבד נסתכל על המיקום של הרגל ביחס לרגל המקבילה:

 • רגל ימין מקבילה לרגל שמאל – שתי הרגליים נעות במקביל. הקבלה זו יכולה להיות בקדמיות ובאחוריות, או באחוריות בלבד. מתאים לדגמים: קפיצה, ניתור, ניתור 2X4 ובאחוריות בחצי ניתור.
 • רגל ימין נוחתת לפני או אחרי רגל שמאל - הרגליים המקבילות נוחתות אחת אחרי השנייה. מתאים לדגמים: חצי ניתור ברגליים הקדמיות ודהירה.

mammle Gaits 12

 1. אורך הצעד

אורך הצעד נמדד בדגמים רציפים בין רגל קדמית/אחורית לרגל המקבילה. בדגמים מקובצים אנו מודדים את אורך המקבץ מהרגל הראשונה שנוחתת (תהיה תמיד קדמית) לרגל האחרונה במקבץ (תהיה אחורית). המרחק בין מקבץ אחד למשנהו הינו אורך הצעד.

בדגמים רציפים - אורך הצעד ביחס לגודל הגוף – אורך הגוף של החיה יכול לתת לנו אומדן באם החיה הייתה בריחוף לאורך מחזור התנועה או שהתנועה שומרת על לפחות שתי רגליים על הקרקע בכל רגע נתון. אורך צעד בהליכה הינו לרוב 10% פחות מאורך הגוף בין כתף לאגן. ובריצרוץ, שבו יש שלב ריחוף קצר, אורך הצעד הינו 10% יותר מאורך הגוף של החיה.

mammle Gaits 1

mammle Gaits 6

בדגמים מקובצים - אורך הצעד ביחס לאורך המקבץ – ככל שהחיה נעה יותר מהר, אורך המקבץ מתארך ואורך הצעד בין מקבץ למקבץ מתקצר ולעיתים עשוי להיראות אף כדגם רציף. כך, בניתור ובניתור 2X4 אורך הצעד ארוך מאורך המקבץ. בחצי ניתור ובדהירה, אורך המקבץ ארוך יותר מאורך הצעד.

mammle Gaits 13

תנועה דו-רגלית

ירבועים נעים על שתי רגליים אחוריות. הרגליים הקדמיות קטנות ומשמשות רק בחיפוש מזון ובאכילה. ירבוע מצוי נע כמעט תמיד בדילוגים, כלומר הרגליים האחוריות נוחתות במרחק אחת מהשנייה וכל דילוג יכול להגיע למרחק של עד מטר אחד. ירבוע גדול נע גם בדילוגים וגם בהליכה.

mammle Gaits 10

להלן טבלה המפרטת את מגוון דגמי התנועה ואת ההבדלים ביניהם בשלושת הקטגוריות:

 

דגם תנועה

רציף | מקובץ

מיקום הרגל האחורית ביחס לקדמית

אורך הצעד ביחס לגוף

אורך הצעד ביחס לארך המקבץ

רגליים מקבילות | מדורגות

הליכה צעד מתחת

רציף

מתחת

קטן

0

0

הליכה רישום עוקב

רציף

ישיר

קטן

0

0

הליכה צעד מעבר

רציף

מעבר

קטן

0

0

ריצרוץ מפוסק

רציף

לצד

קטן

0

0

צעידה

רציף

לצד

כגודל הגוף

0

0

ריצרוץ רישום עוקב

רציף

ישיר

גדול

0

0

ריצרוץ צעד מעבר

רציף

מעבר

גדול

0

0

ריצרוץ צד

רציף

מעבר

גדול

0

0

הליכה דו-רגלית

רציף

אין אחוריות

גדול

0

0

קפיצה

מקובץ

מתחת

0

גדול

מקבילות

ניתור

מקובץ

מעבר

0

גדול

מקבילות

חצי ניתור

מקובץ

מעבר

0

קטן

מקבילות ומדורגות

ניתור -  2X4

מקובץ

ישיר

0

קטן

מדורגות

דהירה איטית 4X3

מקובץ

רגל את ישיר| לצד רגל שניה מעבר

0

קטן

מדורגות

דהירה מהירה אלכסונית

מקובץ

מעבר

0

קטן

מדורגות

דהירה מהירה סיבובית

מקובץ

מעבר

0

קטן

מדורגות

דילוג דו-רגלי

מקובץ

אין אחוריות

0

גדול

מדורגות