fbpx

מקום מפגש

דגמי תנועה - אנימציות

 הליכה רישום ישיר - קיפוד מצוי

תנועה סימטרית בין צד ימין לשמאל, שבה בכל רגע לפחות שתי רגליים נוגעות בקרקע. העקבה האחורית נוחתת מעל הקדמית. לעיתים בהתאמה מושלמת ולא ניתן להבחין ברגל הקדמית כלל.

Kipod loop4

ריצרוץ צעד מעבר - זאב

תנועה סימטרית, לרוב אלכסונית בין צד ימין לשמאל, שבה קיים רגע ובו ארבע הרגליים באוויר. העקבה האחורית מעבר לקדמית.

Lupus loop3

ריצרוץ אלכסוני  - שועל

תנועה סימטרית, לרוב אלכסונית בין צד ימין לשמאל שבה קיים רגע ובו ארבעת הרגליים באוויר. העקבה האחורית נוחתת מעבר לקדמית בזווית לצד קבוע.

 

Fox loop3

ניתור - מריון

תנועה של פלג הגוף הקדמי והאחורי לסירוגין. שבה כל זוג רגליים ניתק ונוחת ביחד.

Gelbil loop2

 דהירה סיבובית - צבי מדבר

.תנועה של פלג הגוף הקדמי והאחורי לסירוגין, שבה הרגליים ניתקות ונוחתות בדירוג (ימין שמאל קדמיות ואז ימין שמאל אחוריות)

 Gazella loop2

דילוג  -שחרור

תנועה על שתי רגליים אחוריות כאשר הרגליים נוחתות אחת אחרי השניה.

Turdus loop

הליכה - ללא מגע גוף

 

Stenodactylus loop

הליכה שש רגליים -חיפושית

Pimelia loop2